top of page

Taleflyt

SpeechEasy er et teknisk hjelpemiddel som hjelper mennesker som har et taleflytproblem, som f.eks stamming. Vår nye modell SpeechEasy PRO kan i dag pga. utvidet tidsforsinkelse (DAF) hjelpe flere varianter av taleflyt problem som for eksempel Parkinson sykdom eller løpsk tale
Apparatet er lite synlig og bæres som et høreapparat.
Det er ingen aldersbegrensning for bruk av SpeechEasy og det viser seg at yngre mennesker er spesielt mottakelig og oppnår som regel et høyt nivå på økning i taleflyten.
Det har vært kjent i mange år at når flere snakker/synger i kor så blir talen til den som stammer flytende. Dette er kjent som koraltale (choral speech). Ved å la brukeren høre sin egen stemme med en liten endring i frekvens (lys/mørk stemme), en liten tidsforsinkelse eller begge, vil SpeechEasy skape en illusjon at en annen person snakker samtidig. Dette er en etterligning av koraltale (choral speech).

 
Se TV2 sin reportasje om introduksjonen i Norge

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon

Bruksanvisninger for SpeechEasy:

NORSK

SVENSKA

bottom of page